Nhổ răng để niềng có nguy hiểm không?

Có rất nhiều trường hợp, việc thực hiện phương pháp niềng răng phải nhổ răng. Có những người được xác định phải nhổ bỏ 6 răng. Điều này làm cho khá nhiều các bệnh nhân lo lắng và băn khoăn. Vậy, nhổ răng để niềng có nguy hiểm không? Có gây ảnh hưởng gì đến…

Continue Reading